فیلم پرتاب ماهواره امید(کلیک کنید)

ماهواره فجر به هوا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت [تماشا کنید]

ماهواره فجر با فرمان ریاست جمهوری با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت.

چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران با نام فجر به همت متخصصان داخلی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و شرکت صنایع الکترونیک (صاایران) تولید شده و حال بخشی از ماموریت خود را به سرانجام رسانده است.

کار پرتاب چهارمین ماهواره بومی با فرمان حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران انجام شد. متن این پیام به شرح زیر است: