تبلیغات

MarqueeCode

خدایا... یاریم کن نگاهم....... در افق این فضای مجازی........ جز برای تو...... نبیند و انگشتانم ......... جز برای تو ....... کلیدی را فشار ندهند... ...

MarqueeCode

فیزیک نوخندان
قالب وبلاگ

فیزیک نوخندان
ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم 

 _ * L * من ° ̡̡ | ͡͡͡ ▫ ▫ پی | ̡̡̡ ̡ I * L * _ _ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.co I * L * ̡̡ ̡̡͡ | ͡͡͡ ▫ ▫ پی | ̡̡̡ ̡ I * L * _

فیزیک (1) و آزمایشگاهتمرین فیزیک شماره یک

  تمرین فیزیک شماره دو  

. تمرین فیزیک شماره سه  

تمرین فیزیک شماره چهار      پیک یاد آور پایه اول:

. نمونه سوال پیک یاد آور نسخه چهار شماره دو     اینجا


  *

 
 

2. نمونه سوال پیک یاد آور نسخه چهار شماره یک    اینجا   


  *

 
 

3. نمونه سوال پایه اول شماره دو     اینجا  


  *

 
 

4. نمونه سوال پایه اول شماره یک    اینجا   
نمونه سوالات تستی فیزیک سال اول فصل های 1و2و3 جهت شرکت در آزمونها آماده شد:


تست فیزیک اول

تست فیزیک 1(با فرمت عکس)
سوال1             پاسخ 1

سوال 2            پاسخ 2   

سوال 3           پاسخ 3فصل اول:
انرژی شما :مشاهده متن سوالات

انرژی جنبشیمشاهده متن سوالات

پایستگی انرژیمشاهده متن سوالات

نمونه سوال فصل 4: دانلود فایل با حجم 34.89 كیلوبایت

دی ماه 90-nدبیرستان مصلی نژاد: دانلود فایل با حجم 129.41 كیلوبایت

سوال فیزیک1و2شهریور91هماهنگ استان یزد-فیزیک1 تاریخ 6/6/91


فصل دوم:

دما:مشاهده متن سوالات

گرما و تعادل گرمایی
;مشاهده متن سوالات


دانلود  نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه درس فیزیک و آزمایشگاه رشته عمومی با جوابنمونه سوال فیزیک 1    


جمع بندی و خلاصه روابط فیزیک


نمونه سوالات درس فیزیک سال 82


نمونه سوالات درس فیزیک 1 همراه با پاسخ تشریحی 
سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه      خرداد 1382  سراسری

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                    

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1388  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                   

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1389  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                    

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1390  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                   

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1391  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                    

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1392  داخلی سری1

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                   

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     خرداد 1392  داخلی سری2

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                 

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     دی  1388  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                 

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     شهریور 1388  داخلی

                                  دری
افت فایل بصورت Pdf                                 

سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه     شهریور 1389  داخلی
دریافت فایل بصورت Pdf
سوالات آزمون فیزیک 1 وآزمایشگاه      مهرماه 1392  داخلی
     دریافت فایل بصورت Pdfنمونه سوال امتحانی درس فیزیك 1 + پاسخنمونه سوالات فیزیک اول متوسطه
 
به همراه پاسخنامه تشریحی


فیزیک 2 :


تمرین فیزیک شماره یک

تمرین فیزیک شماره دو


تمرین فیزیک شماره سه 

تمرین فیزیک شماره چهار

تمرین فیزیک شماره پنج

سوال فیزیک 2شهریور91هماهنگ استان یزد-فیزیک 2 تاریخ6/6/91

آموزش کامل فیزیک وآز...2

جزوه مبحث یکاهای اندازه گیری

فیزیک 2 وآز...رشته ریاضی فیزیک (دبیرستان ملا صدرا عجب شیر نیمسال اول 89 )

خرداد 89 (دبیرستان نمونه دولتی ملا صدرا عجب شیر)

نیمسال اول دبیرستان عصمتیه

نیمسال اول دبیرستان ولایت

نیمسال اول دی 88(دبیرستان ملا صدرا عجب شیر)

فصل اول (دبیرستان ملا صدرا عجب شیر سری اول)

فصل اول (دبیرستان ملا صدرا عجب شیر سری دوم)

فصل دوم( دبیرستان نمونه دولتی تربیت عجب شیر)

خرداد ماه 85(دبیرستان نمونه دولتی ملاصدرا عجب شیر)

نمونه سوالات فیزیک 2   الف    ب      د


آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه خرداد 1392

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه خرداد 1391
 

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه دی
1390

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه خرداد 1389

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه خرداد 1388

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه دی 1388

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه فصل 2
 

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه فصل 4

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه فصل 5و6
 

دانلود بصورت فایل  PDF

آزمون فیزیک 2 وآزمایشگاه فصل 1
 

دانلود بصورت فایل  PDF


سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک2پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی 92


سوال و پاسخ تشریحی امتحان پایان ترم فیزیک (مشترک) دی 91- مدارس سرای دانش


امتحان پایان ترم فیزیک دی 91- مدارس سرای دانش

سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک2 میان ترم هماهنگ مدارس سرای دانش آذر 92


سوال و پاسخ تشریحی امتحان فیزیک2پایان ترم اول هماهنگ مدارس سرای دانش دی 92


نمونه سؤال امتحانی درس فیزیك 2 + پاسخنمونه سوال نوبت اول برای فیزیک 2:
word

PDF
نمونه سوال فیزیک 2

فصل اول و دوم

نمونه دیگری از ورقه‌های امتحانی فیزیک دوم دبیرستان (تجربی)


مجموعه سوالات طبقه بندی شده فیزیک 2 دبیرستان کاری از گروه آموزشی فیزیک یار
از اینجا دانلود کنید .مجموعه سوالات امتحانی همه دروس سال دوم دبیرستان ( ریاضی و تجربی)مدارس استعدادهای درخشان در دی ماه88
از
اینجا دانلود کنیدادامه در آینده نزدیک
...

نکات فیزیک برای دانش آموزان دبیرستانی:

نکات فیزیک سال اول

 نکات فیزیک سال دوم

نکات فیزیک سال سوم


فیزیک3 :

نهایی اینجا لطفا


فیزیک 3 تجرببی(دبیرستان ام ابیها): دانلود فایل با حجم 414.15 كیلوبایت

سوالات خازن

سوالات ترمودینامیک

فیزیک 3 ریاضی شهریور 92

فیزیک 3 تجربی شهریور 92

فیزیک 3 ریاضی خرداد 92

فیزیک 3 تجربی خرداد 92

امتحان نهایی فیزیک (3) ریاضی خرداد 95 + پاسخ
( سوم ریاضی )

امتحان نهایی فیزیک (3) تجربی خرداد 95 + پاسخ
( سوم تجربی )


دانلود 12سال سوالات نهایی خرداد فیزیك 3 تجربی:

       خرداد 81       خرداد82        خرداد 83        خرداد 84      خرداد 85         خرداد 86      

   


       خرداد87       خرداد88        خرداد 89        خرداد 90      خرداد 91         خرداد 92

   


دانلود سوالات مفهومی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 4و5

                                                                        

                    دریافت فایل بصورت Pdf                                     


دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 3

                                                                          

                 دریافت فایل بصورت Pdf                                     


دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 4

                                                                          

                                      دریافت فایل بصورت Pdf      
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 3

                                                                                 

                                      دریافت فایل بصورت Pdf                                
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 2و1

                                                                          

                                     دریافت فایل بصورت Pdf                                
دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک 3 وآزمایشگاه   فصل 2و1

                                                                          

                                     دریافت فایل بصورت Pdf                                


نمونه سوالات تفکیک شده نهایی سوم:

فصل 1 ریاضی) 74 سوال از  ترمودینامیک ................. روی دانلـــــود کلیک کنید.

فصل 2 ریاضی) 137 سوال از بار و میدان الکتریکی   ... روی دانلـــــود کلیک کنید.

فصل 3 ریاضی) 99 سوال از مدار الکتریکی................. روی دانلـــــود کلیک کنید.

فصل 4 ریاضی) 113 سوال از مغناطیس  .............. .... روی دانلـــــود کلیک کنید.

فصل 5 ریاضی)  98 سوال از الکترومغناطیس  ............ روی دانلـــــود کلیک کنید.

                                                    منبع گروه فیزیک استان هرمزگان

نمونه سوال نهایی سال سوم:

6 نمونه سوال امتحانی از سال های 86 و 87 برای دریافت روی   دانلــــــــود  کلیک کنید.

6 نمونه سوال نهایی از سال های 88 و 89 برای دریافت روی   دانلــــــــــود  کلیک کنید.

5 نمونه سوال از سالهای 90 تا 92  برای دریافت روی    دانلـــــــــــــــود   کلیک کنید.سوالات نهایی خرداد فیزیک 3 (رشته تجربی):
این نمونه سوال بصورت فایل PDF همراه با پاسخنامه و تهیه شده؛ برای دریافت روی عبارت   دانــــــــــــلـــــود   کلیک کنیدسوالات نهایی خرداد فیزیک3 (رشته ریاضی):

فایل این سوالات همراه با پاسخنامه بصورت PDF تهیه شده است؛

برای دریافت روی عبارت   دانــــــــــــــلـــــود    کلیک کنید


یک نمونه سوال از نوبت اول سوم تجربی:
نمونه سوال با بارم کامل از نوبت اول کتاب فیزیک سال سوم تجربی؛ حجم این فایل 767 کیلوبایت و فرمت آن Word است  برای دریافت روی دانـــــلود کلیک کنید.دانلود سوالات نهایی فیزیک در خرداد 94

سوالات نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی

سوالات نهایی فیزیک 3 رشته تجربی

سوالات نهایی فیزیک 4 رشته ریاضی

سوالات نهایی فیزیک 4 رشته تجربی
سوالات نهایی فیزیک در شهریور ماه 94 در ذیل آورد شده است. روی سوالات مورد نظر کلیک فرمایید.

سوالات فیزیک 3 ریاضی

سوالات فیزیک 3 تجربی

سوالات فیزیک پیش ریاضی

سوالات فیزیک پیش تجربی
سوالات نهایی دی ماه 93

نمونه سوال فصل 1 رشته ریاضی (ترمودینامیک):
تعداد 131 سوال در 18 صفحه بصورت PDFبه حجم 260KB تهیه شده است

برای دریافت روی کلمه دانــــلـــــــــــود کلیک کنید.نمونه سوال از کل کتاب فیزیک 3 :
تعداد 170 سوال در 23 صفحه بصورت فایل PDF از کل کتاب که توسط دبیرستان و پیش دانشگاهی شاهد امام تهیه شده است   حجم فایل 967KB

برای دریافت روی دانــــــلــــــــــــــود کلیک کنیدنمونه سوال مدار جریان مستقیم (فصل 3 ریاضی و 2 تجربی):
حجم این فایل 671KB است ( سوال در 3 صفحه که بصورت PDF)

برای دریافت روی دانـــــــلـــــــــــود کلیک کنید.نمونه سوال الکتریسیته (فصل 2 ریاضی و 1 تجربی):
حجم این فایل 671 کیلو بایت است

برای دریافت فایل روی دانـــلــــــــــو د کلیک کنیدنمونه سوال فصل 1 رشته ریاضی (ترمودینامیک):
این فایل به حجم 1.18و شامل 4صفحه بصورت ZIP است.

برای دریافت فایل روی دانــلــــــود کلیک کنید.سوالات طبقه بندی شده فیزیك 3 تمامی فصل ها(1 تا 5)
نمونه سوالات طبقه بندی شده فیزیک 3 که تمامی فصل ها را شامل می شود(مورد استفاده برای دانش آموزان سوم ریاضی و تجربی)

سوالات طبقه بندی شده فیزیك 3 دریافت نمونه سوال

دانلود رایگان جزوه جامع فیزیک پایه در 135 صفحه

دانلود.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن همواره اول صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس کنند،
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده عشق
آفریننده ماست.
مهربانیست که ما را به نکویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند
جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ
دوزخی دارد- به گمانم
کوچک و بعید
در پی سودا ئیست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان،
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
لینک دوستان
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
decoration: none}

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

.

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

.

Pichak go Up
ابزار پرش به بالا دریافت ابزارسایت تفریحی


Physic-nokhandan.mihanblog.com بازبینی

// document.getElementById('mihan_page_advert').style .display='none'; // ]]>